İçeriğe geç

Sepet

Sepetiniz boş

YASAL BILDIRIM

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – AMAÇ
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği mallarla ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlar Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI, işbu Sözleşmenin kurulmasından önce, sipariş verilmeden önce ve ödeme yükümlülüğünü üstlenmeden önce www.chora.store adresindeki bilgileri inceleyerek aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmeyi kabul eder.
MADDE 2 – TARAFLAR
SATICI HAKKINDA BİLGİLER Unvan: Adres: Telefon: E-posta: Cayma bildiriminin gönderileceği e-posta adresi: İade ürünlerinin adresi:
ALICI HAKKINDA BİLGİLER Ad Soyad: Adres: Telefon: E-posta:
MADDE 3 – SATILAN ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME KOŞULLARI
3.1. ALICI, ürünün ana niteliklerini, her türlü vergiler dahil satış fiyatını, ödeme şeklini ve teslimatı okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. ALICI ………………… tarafından sağlanması gereken tüm bilgileri edindiğini kabul ve beyan eder. SATICI, işbu Sözleşmeyi kabul etmeden önce Mesafeli Satış Yönetmeliği uyarınca.
3.2. ALICI'nın satın aldığı ürünün nitelik ve miktarı www.chora.store internet sitesinde ve fatura üzerinde yer alan bilgilerle aynıdır. Ürün satıldığında sipariş özeti ve satış sözleşmesi hükümleri ALICI'nın e-posta adresine gönderilir. Nakliye ve teslimat için ilave masraf çıkması halinde bu bilgiler ALICI'nın e-posta adresine de gönderilecektir.
3.3. www.chora.store internet sitesindeki sistem hatalarından dolayı ürün fiyatına ilişkin herhangi bir hata oluşması halinde, ALICI'ya derhal hata bildirilecektir. ALICI'nın tercihine göre ya işlem iptal edilecek ya da ürünün gerçek fiyatı üzerinden satış işlemine geçilecektir.
3.4. Ürün fiyatı ve ödemeye ilişkin döviz kuru, ALICI'nın ikamet ettiği lokasyona göre değişiklik gösterebilir. Türkiye'de ikamet eden ALICI'nın satın aldığı ürünlerin ödemesi Türk Lirası döviz kuru, Türkiye dışında ikamet eden ALICI'nın satın aldığı ürünlerin ödemesi ise Euro ve USD döviz kurları üzerinden yapılacaktır. ALICI'nın ikamet yerini değiştirmek amacıyla VPN kullanması ve ürünü satın alması halinde, SATICI'nın satış işlemini iptal etme hakkı saklıdır.
3.5. Kredi kartıyla ödeme tek taksitli yapılabileceği gibi mevsimsel olarak bankalarla yapılan sözleşmelere bağlı olarak ödemeler birden fazla taksitli de yapılabilmektedir. Taksitlendirme ve sonradan olası faiz, ilgili bankanın inisiyatifindedir.
3.6. Satış Sözleşmesi konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği yöntemle ödenmesi gerekmektedir. Ödemelerin kredi kartı ile yapılabilmesi için ALICI'nın ödeme alanına kredi kartı bilgilerini eksiksiz olarak girmesi gerekmektedir. Ürün bedelinin ödenmemesi veya ödemenin banka tarafından iptal edilmesi halinde SATICI, satış sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilecek olup, SATICI'nın ürünü teslim etme yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.
MADDE 4 – ÜRÜNÜN TESLİMİ
4.1. SATICI, satın aldığı ürün için ALICI'ya tahmini teslim tarihi bildirebilir. Teslimat süresi Mesafeli Satış Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik'te öngörülen 30 (otuz) günlük yasal süreyi geçemez. Herhangi bir sebeple siparişin SATICI tarafından taahhüt edilen süre içerisinde teslim edilememesi halinde bu gecikme ALICI'ya bildirilecektir.
4.2. Ürün, ALICI'nın teslimat adresindeki kişiye faturası ile birlikte teslim edilecektir. Ürünün teslimat adresinde ALICI dışında bir kişi tarafından teslim alınmasından doğacak zarar ve masraflar SATICI'nın sorumluluğunda değildir. Teslimat adresindeki kişiye teslim edilmesi durumunda bu teslimat ALICI'ya yapılmış teslimat sayılacaktır. SATICI yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacaktır.
4.3. ALICI, teslimat sırasında ürünü ivedilikle kontrol etmekle ve herhangi bir kusuru varsa iletişim bilgilerinde yer alan e-posta adresi aracılığıyla SATICI'ya derhal bildirmekle yükümlüdür.
MADDE 5 – SATICI VE ALICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1 SATICI, Sözleşme konusu ürünün, siparişte belirtilen nitelik ve özelliklere uygun, eksiksiz, eksiksiz ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.2. ALICI, teslimat anında ürünü derhal kontrol etmek, ürünle veya kargoyla ilgili herhangi bir sorun olması durumunda ürünü reddetmek ve kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Ürün durumuna ilişkin tespit ve bildirim yapılmaması durumunda teslim alınan ürün hasarsız kabul edilecektir.
5.3. SATICI, siparişi verilen ürün veya hizmeti teslim etmesinin imkansızlaştığı hallerde, satıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcı araçlarla tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. tahsil edilen tüm ödemeleri, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere, bildirim tarihini takip eden en geç on dört gün içinde iade etmek zorundadır. Ürünün stokta bulunmaması, ürünün temin edilememesi olarak değerlendirilmeyecektir.
MADDE 6 – CAYMA HAKKININ KULLANIMI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ALICI 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve hiçbir cezai şarta tabi olmaksızın sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, 7. maddede belirtilen cayma hakkının kullanılamayacağı bir ürün olmamak kaydıyla, 14 gün içerisinde cayma bildirimini 2. maddede belirtilen elektronik posta adresine veya telefon numarasına göndererek cayma hakkını kullanabilir. (On dört gün. Satıcı, ürünü geri almayı teklif etmediği takdirde, ALICI, cayma bildirimini kendisine ilettiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde ürünü satıcı veya sağlayıcıya veya belirtilen adrese iade etmekle yükümlüdür. Orijinal fatura ve faturanın arka tarafında doldurulmuş iade formu ile birlikte kişiye teslim edilmelidir. Ayrıca cayma hakkının kullanılmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde iade edilmesi gereken ürünün/ürünlerin kullanılmamış, giyilmemiş, yıkanmamış ve varsa standart aksesuarlarıyla birlikte orijinal ambalajında ​​olması gerekmektedir. SATICI'nın tekrar satışa sunabilmesi için. Bu durumda ürünün teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır. Faturası kurumlar adına düzenlenen siparişlerin iadesi, İADE faturası kesilmediği sürece tamamlanamayacaktır. Cayma durumunda iade edilen ürünün bedeli, ürünün teslim alınmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde ALICI'ya ait orijinal ödeme yöntemi kullanılarak iade edilir. Kredi kartı ile yapılan iadelerde iade süresi bankaya göre değişiklik gösterebilir. İade edilecek ürünün deneme dışında kullanılmamış, kısa süreliğine de olsa dışarıda giyilmemiş, yıkanıp/yıpranmış olması nedeniyle tekrar satılmasına engel olacak durumda olmaması gerekmektedir. Cayma durumunda, iade edilen ürünün iade politikası koşullarını taşımaması halinde, ürün ayrıca bir ödeme yapılmadan aynı adrese geri teslim edilir.
MADDE 7 Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler
Yılbaşı, Noel, Sevgililer Günü, Anneler/Babalar Günü gibi özel günlere özel olarak hazırlanıp üretilen ürünlerin iadesi mümkün değildir.
MADDE 8 – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ilgili olarak doğabilecek ihtilaflar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ve Tahkim Mahkemeleri tarafından çözümlenecektir. Ürün veya Hizmetin Alıcı tarafından satın alındığı yer. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci maddesinin 1'inci fıkrasında belirtilen alt ve üst sınırlar doğrultusunda tüketici talepleri ilçe/il tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlanır.